.

  • 2011.jpg
  • 2012 IMG_1328.JPG
  • 2012 IMG_1335.JPG
  • serce1.jpg

Aktualności

„Zakręcona Akcja” w sklepach

Parę lat temu pod nazwą „Zakręcona Akcja” rozwijaliśmy ten sposób finansowania różnych potrzeb chorych dzieci, we współpracy ze szkołami w całym powiecie brzeskim pod nazwą. Myślą przewodnią przedsięwzięcia stały się słowa Alberta Schweitzera „To co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym co nadaje znaczenia twojemu życiu”

 

Obecnie postanowiliśmy umożliwić dołożenie swojej „maleńkiej kropli w ogromie oceanu” również tym osobom które nie mają dzieci w szkole. Za  zgodą właścicieli, umieściliśmy w sklepie ALTI w Brzesku specjalny kosz, gdzie można składać zakrętki oraz płyty DVD. Przy okazji robienia zakupów w tym przyjaznym sklepie – do czego bardzo zachęcamy - każdy może zostawić swoje zakrętki. W najbliższych dniach postaramy się umieścić podobne kosze w jeszcze kilku sklepach.

 

Nie proponujemy już współpracy szkołom (chyba że same wyrażą taką chęć) ponieważ praktycznie wszystkie od lat zbierają zakrętki dla różnych osób. To bezcenna pomoc dla naprawdę potrzebujących, więc nie byłoby dobrze, gdyby współpraca z nami była przyczyną ustania pomocy dla tych, której im dotychczas udzielano. Niech będzie tak jak dotychczas, bo tak jest dobrze.

 

Środki uzyskane za zebrane zakrętki, podobnie jak dotychczas, przeznaczone zostaną na konkretny, bardzo ważny cel związany z ochroną zdrowia. Będą to projekty z naszego terenu. Pozwoli to zarówno na wsparcie w sytuacjach naprawdę trudnych, a równocześnie dokładne sprawdzenie jak są wykorzystywane środki uzyskane tak wielkim zaangażowaniem wielu ludzi dobrej woli. Dokładniejsze informacje na temat akcji zawsze będą sie znajdować na naszej stronie internetowej fundacjalazarus.pl w zakładce „Zakręcona Akcja”. Zapraszamy do współpracy sklepy, restauracje i wszystkich, którzy mają wolę włączenia się do przedsięwzięcia. Wbrew nazwie, nie traktujemy tego jako „akcję”, czyli działanie krótkotrwałe, nastawione na osiągniecie jakiegoś pojedynczego celu. Chcemy wypracować stały sposób pomagania, ponieważ naszą pomoc kierujemy do osób przewlekle albo wręcz nieuleczalnie chorych, dla których liczy się długofalowa pomoc. Nie chcemy być zapchajdziurą w dziurawym systemie opieki społecznej, i nie chodzi też o prostą działalność dobroczynną, ale o świadomie podjętą działalność inspirowaną samarytańskim podejściem do drugiego człowieka. Wdzięczni za dar zdrowia, staramy się wszyscy pomóc tym, którzy tego daru nie mają. Taka postawa życiowa jest korzystna dla obydwu stron. Może dla dającego nawet bardziej korzystna niż dla biorącego, ponieważ w ten sposób formuje swój charakter i system wartości - to skarby wręcz nieocenione. Jak uczy Św. Mikołaj Serbski (Welimirowicz): prawdziwą miarą pokrewieństwa, rzeczywiście zbliżającą ludzi i narody, jest nie tyle krew, ile miłosierdzie. Nieszczęście jednego i miłosierdzie drugiego człowieka  czynią ich bliższymi sobie i bardziej spokrewnionymi niż krew rodzeństwa. Dla rodzeństwa według krwi - Bóg jest tylko Stwórcą; dla duchowych, zrodzonych z miłosierdzia - Bóg jest Ojcem

 

Jesteśmy małą organizacją. Świata nie zbawimy i nie mamy takich ambicji. Nie obiecujemy (parafrazując powiedzenie WOŚP) zbierać zakrętki „do końca świata i jeden dzień dłużej”. Chcemy po prostu dołożyć swoją maleńką kroplę do ogromu oceanu.

 

 

NZOZ Gnojnik

NZOZ Gnojnik

Pinstripe Design

Pinstripe Design