.

  • 2011.jpg
  • 2012 IMG_1328.JPG
  • 2012 IMG_1335.JPG
  • serce1.jpg

O nas

Fundacja Edukacji i Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza powstała w 2008r. w środowisku osób, które od lat angażowały się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, najczęściej w formie doraźnej, spontanicznie, w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie. Żeby pomagać nie trzeba przecież żadnych formalnych struktur.  Widząc duże zapotrzebowanie na stałą pomoc, uznaliśmy, że celowe będzie jednak powołanie struktury formalnej, ponieważ w ten sposób łatwiej organizować pracę bardziej skutecznie.

 To stało się motywacją powołania do życia Fundacji Św. Łazarza. Jej głównym celem jest pobudzanie wrażliwości społecznej. Na miarę możliwości, chcemy przyczyniać się do formowania wrażliwych ludzi, a tym samym wrażliwego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Współczesny świat oferuje tak wiele propozycji. Bez cienia żenady fałszywi prorocy starym pojęciom nadają zupełnie inne, często całkowicie przeciwne i opaczne znaczenie. Tak łatwo się zagubić. Stąd właśnie dewiza fundacji: Sapienti est distinguere – mądrze rozróżnić.

 Aby mądrze rozróżnić, co jest dobre, a co tylko dobro udaje, należy się kierować sprawdzonym systemem wartości. To zaś wymaga rzetelnej formacji według sprawdzonych wzorów, przy użyciu wszystkich środków jakie stawia do dyspozycji współczesność. Nowoczesność nie wyklucza poszanowania dla wartości nieprzemijających, wartości na których z powodzeniem zostały zbudowane zręby naszej zachodniej cywilizacji.

 Nie ukrywamy, że - przy całkowitym świeckim charakterze fundacji - dla nas tym drogowskazem jest chrześcijański system wartości. Osoby, które zdecydują się z nami współpracować, powinny wiedzieć, skąd czerpiemy motywację do działania.

 Chcemy zaangażować się w pomoc osobom chorym - szczególnie chorym przewlekle, pozbawionym nadziei. Temu celowi służyć będą podejmowane przez fundację inicjatywy.

 Ważnym elementem budowy wrażliwego społeczeństwa jest wychowywanie młodzieży. Oczywiście nie wszyscy się zaangażują, ale w każdym pokoleniu i w każdym roczniku, są ludzie obdarzeni wrażliwością, ludzie szlachetni, chętni pomóc. Chcemy wspierać i promować ideę wolontariatu, jako praktyczny wyraz włączenia się do łańcucha życzliwości. Słowa to liście, czyny to owoce.

 Istotnym elementem wychowania wartościowego człowieka jest świadomość swojego pochodzenia. W związku z tym podejmujemy inicjatywy zmierzające do dokumentowania historii lokalnej, która przecież ukształtowała nas takimi jakimi teraz jesteśmy. Budując na tym co było dobre i eliminując to co było złe w naszej przeszłości, a więc korzystając z doświadczeń i nauki jaką pozostawiły nam poprzednie pokolenia, możemy stopniowo wzrastać zarówno jako jednostki, a także jako społeczność lokalna. Tym samym tworzyć humanitarną i optymistyczną przyszłość zarówno dla młodego jak i starszego po

NZOZ Gnojnik

NZOZ Gnojnik

Pinstripe Design

Pinstripe Design